Contact

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ quý khách vui lòng liên hệ đến: 

Set Home Shopping

  • 9822 Bolsa Avenue Suite D Westminster, CA 92683
  • Giờ làm việc: Thứ hai đến Thứ sáu: 10am – 5pm
  • Email: internationalhomeshopping@gmail.com
  • Phone: (714) 868-6868