LuvGold Therapy Kit / Luv Gold Therapy

$199.99

Set Vàng gồm có:

  • 10 lọ huyết thanh tế bào gốc 5ml
  • 30 lá vàng 24k 99.99% kích thước 9.3cm x 9.3cm
  • 1 hộp kem nâng cơ 50ml
  • 1 gói bột vàng mặt nạ 350gram.
LuvGold Therapy Kit / Luv Gold Therapy

$199.99

Hotline:(714) 868-6868