-50%

TỨ QUÝ NGHÊNH XUÂN

$529.00

Combo  TỨ QUÝ NGHÊNH XUÂN

1 hộp Cao Hắc Sâm $360

1 hộp Tứ Quý Đại Bổ $320

1 hộp Đông Trùng Nano $200

1 hộp Yến 50g Premium Dried $180

 

Combo Value: $1060

SALE  $529

Xem giỏ hàng

Mô tả

Combo  TỨ QUÝ NGHÊNH XUÂN

1 hộp Cao Hắc Sâm $360

1 hộp Tứ Quý Đại Bổ $320

1 hộp Đông Trùng Nano $200

1 hộp Yến 50g Premium Dried $180

 

Combo Value: $1060

SALE  $529